Základní škola Popůvky
Základní školaPopůvky

Charakteristika ŠD

Školní družina 

- důležitý výchovný partner rodiny a školy
- plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
- pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
- má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
- rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

Charakteristika školní družiny

ŠD pracuje při ZŠ Popůvky.
Tato škola je typem malotřídní školy s prvními čtyřmi ročníky 1. stupně ZŠ, není typem spádové školy.
ŠD navštěvují nyní pouze žáci této školy.
ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou.Náš program usiluje  o vytváření zdravé osobnosti,odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Cíle vzdělávání

 •  Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.
 •  Rozvíjet osobnost dítěte.
 •  Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
 •  Učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování.
 •  Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se.
 •  Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.
 •  Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.
 •  Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.
 •  Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.
 •  Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí.

Formy vzdělávání

Pravidelná činnost.
Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání.

 • Výtvarná a pracovní činnost.
 • Dramatická a hudební výchova.
 • Sportovní aktivity.
 • Odpočinkové činnosti.
 • Rekreační činnosti.
 • Příprava na vyučování.

Příležitostná činnost.
Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD ( akce a projekty ).
Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností.
Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠD.
Např: drakiáda, karneval, soutěž Člověče nezlob se, sportovní soutěže, výstavy, divadelní  představení.
Spontánní činnost.
Vycházejí z denní skladby činností ve ŠD

Materiální podmínky

ŠD má dvě oddělení, v každém z nich pracuje jedna vychovatelka. V 15.00 hodin se oddělení spojují.
Inspirující, nestresující  prostředí
Účelově vybavené prostory  družinek s možností kreativního uzpůsobení
Hrací místnost  s pracovními koutky
Možnost využívání prostor školy: tělocvična, počítačová učebna, jídelna, třídy, knihovna, projekce ( video ), sportovní hřiště, družinové hřiště. Vhodné okolí školy (les,louky).
Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času ( ovlivňování volného času,nabídka alternativních aktivit,nabídka pomůcek,her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti )

Personální podmínky

Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení v daném školním roce.
Ve ŠD pracují 2 vychovatelky, z nichž jedna pracuje na celý pracovní úvazek a jedna na zkrácený pracovní úvazek. Obě vychovatelky splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost.
Specializují se především na výtvarnou a pracovní činnost. Mají možnost se celoživotně vzdělávat, navštěvovat semináře, které jim umožní prohlubovat si své znalosti a dovednosti, které uplatní při přímé práci s dětmi.

Ekonomické podmínky

Výši úplaty za poskytování školských služeb stanovuje ředitel školy.
Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny, hrazených zákonnými zástupci žáka, činí 150,- Kč měsíčně.
Příspěvek je hrazen ve dvou splátkách (není-li dohodnuto jinak) po 750 Kč s touto splatností:

 • na 1. pololetí (září - leden) do 20. září
 • na 2. pololetí (únor - červen) do 20. února

Příspěvek se bude platit na účet školy.
Pokud příspěvek za žáka není v daném termínu zaplacen, může ředitel školy rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD od prvního dne dalšího měsíce (nebude-li dohodnuto jinak).

Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

ŠD je určena pro žáky ZŠ Popůvky. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. ŠD se naplňuje do počtu maximálně 30 dětí v jednom oddělení. Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠD.
Při nástupu do ŠD rodiče vyplní zápisní lístek, na který uvedou důležité informace o žákovi pro vychovatelku, rozsah docházky a způsob odchodu žáka domů z družiny.
Na písemnou žádost rodičů o vyřazení žáka může žák ukončit docházku během celého školního roku.

Docházka do ŠD

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka.

Celé znění Švp ŠD k nahlédnutí u ředitele školy.

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:12

Slunce zapadá:20:48

Ovoce do škol

Logo_ovoce_a_zelenina2

Mléko do škol

https://mlekodoskol.szif.cz/

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.

Další

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
zataženo 28 °C 16 °C
úterý 23. 7. jasno 32/16 °C
středa 24. 7. déšť 23/16 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/11 °C

O naší škole ZŠ Popůvky

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.
ZŠ Popůvky je málotřídní škola. Navštěvují ji žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do tří tříd. Rozdělení vždy určuje aktuální počet dětí v jednotlivých ročnících. Počet žáků ve škole se pohybuje kolem 20 až 46 dětí.