Základní škola Popůvky
Základní školaPopůvky

Historie školy

První škola v Popůvkách byla postavena nákladem vrchnosti na části panské zahrady, výuka započala r.1796. Učitelem byl až do jejího zániku pro malý počet žáků František Kaláb. Stála na místě dálničního mostu v Chaloupkách. Po zrušení školy docházeli žáci do školy v Troubsku, kde byla r. 1838 postavena dvojtřídka a r. 1888 přistavěna třetí třída.


Výstavba školy

Když se počet školou povinných dětí pohyboval počátkem 20. století kolem 50 a troubská škola byla plně vytížena místními žáky, povolila C. a K. zemská školní rada r. 1907 vyškolení obce Popůvek ze školního obvodu Troubsko a spolu s okresním hejtmanstvím dali souhlas s výstavbou jednotřídní obecné školy v obci.V lednu 1908 zakupuje obec pozemek od velkostatku a stavitel Josef Buček z Bosonoh v květnu zahajuje stavbu obsahující učírnu (třídu), kabinet a byt správce školy. Cena stavby byla 33 402 K. Po slavnostním vysvěcení 20. září je 22. září 1908 započato s výukou 48 zapsaných žáků osmi postupných ročníků. Prvním správcem školy byl Jakub Doležal, dřívější troubský učitel. K dohledu nad výukou byla ustavena místní školní rada. Počet žáků se postupně zvětšoval, až v posledním roce války a potom r. 1920 bylo zapsáno k docházce 97, respektive 103 žáků. Od r. 1916 byla povolena odbočka (pro 45 žáků ve 12 lavicích) v tehdy neprovozované restauraci Vintrovna. Nutno dodat, že žáci byli často uvolňováni ze školní docházky na polní práce.
Školní rok trval od 15. září do 15. července až do roku 1920. Chudobným dětem byly dávány zdarma školní potřeby a půjčovány učebnice. Děvčata byla vyučována ručním pracem. Žáci se těšili na dny jmenin císaře a císařovny, protože bylo prázdno. Koncem roku bývaly veřejné zkoušky žáků a výstavky prací. Škola také nacvičovala divadelní představení. U školy byla zbudována studna a byl jí věnován pozemek pro štěpnici (ovocný sad) na Kopaninách.Přístavba

Když byla roku 1923 zrušena pobočka jednotřídky v hostinci na Vintrovně, muselo se učit v těsných prostorách kabinetu (dnešní ředitelny), kam se vešly 4 lavice po 4 žácích, 2 další seděli mimo. Během let nastupují slabé válečné ročníky, několik žáků dojíždí do měšťanky v Brně, povolení je ohroženo (pro zřízení 2. třídy předpisy stanovily 70 ! žáků, od r. 1932 60). Obec nespěchá s realizací přístavby.

Výstavba nových domů v obci, a tím i zvyšující se počet obyvatel, vedly k tomu, že nakonec bylo rozhodnuto provést přístavbu na místě školní zahrady. Započato se stavbou bylo v září 1927 a do zimy již byla pod střechou a 8. září 1928 v ní bylo započato s výukou. Náklady stavby dosáhly 110 000 K. Jakub Doležal, první správce školy, tajemník obce, šiřitel kultury, všestranná osobnost, odchází r. 1925 na školu do Troubska, v čele školy stojí po něm Vilém Vašulín, od r. 1928 Leopold Vondráček, rok Karel Kilian, v letech 1932-1936 Emanuel Hlinka, rok opět Karel Kilian, od r. 1937 František Haničinec.

Ve škole dochází ke změnám ve výuce. Tělocvik se stává od roku 1920 povinným předmětem, školní docházka končí na konci osmého roku školní docházky, ne dosažením 14 let, místo školdozorce je inspektor, i když je to pořád stejný člověk, učitelé skládají slib věrnosti republice, je zrušen povinný celibát učitelek.
V roce 1946 byla škola opravena, do tříd zaveden rozvod elektrického proudu, vestavěné skříně umožnily lepší uložení pomůcek, píše se na listové tabule, škola má i promítací aparát na 16 mm film, který jí daroval popůvský rodák z Prahy František Švestka. Ředitelem školy od r. 1945 do r. 1950 je Jan Plaisner, v letech 1950-1962 František Koudelka.
Na základní škole je po Frant. Koudelkovi ředitelem od r. 1962 Jan Přivřel, učitelem na zdejší škole byl řadu let místní občan Čeněk Skoumal (do r. 1953). Mimo vlastní výuku se žáci podíleli na různých sběrových akcích a na kulturních vystoupeních. Sdruženi rodičů a přátel školy pomáhalo při modernizaci budovy, pro žáky zajišťovalo zimní pobyty na horách, bohatou náplň oslav Mezinárodního dne dětí i třídní výlety. Finanční zdroje na tuto činnost, která byla jedna z nejlepších na celém okrese, získávalo sběrem odpadových surovin, sklizní švestek, pořádáním zábav. V roce 1965 byla z bytu ředitele školy upravena menší tělocvična.

Škola prochází různými stavebními úpravami, mění se vybavení nábytkem i učebními pomůckami, Staré lavice s odklápěcí deskou jsou nahrazeny kovovými pro dva žáky, do tříd je zaveden vodovod, průčelí dostalo nová okna, odstraněna je předzahrádka
Dlouholetou ředitelkou mateřské školy je Stanislava Jedličková (1971 -1985), patronem školy je Státní statek Brno, který dotuje školu dary a umožňuje dětem pobyty ve svém rekreačním středisku na Vysočině. Od r. 1977 je základní škola jen pro 4 ročníky, tím se snížil celkový počet žáků až na 36 ve škol. roce 1990/91, v mateřské škole pak na 16 dětí. Projevuje se důsledek nízké porodnosti a stěhování mladých rodin do brněnských sídlišť. Žáci dojíždějí na plavecký výcvik, řadu let zajišťuje rodičovské sdružení pobyt dětí v zimě na horách. Ředitel školy Jan Přivřel je okresním metodikem při zavádění nové výchovně vzdělávací soustavy. Po jeho odchodu je ředitelkou Libuše Raabová.

Úbytek počtu dětí našel svůj odraz v tom, že mateřská škola má od roku 1993 pouze dopolední provoz, zrušena je školní jídelna, na základní škole zůstala pouze jedna třída, která byla organizačně přičleněna ke střelické škole. Hrozilo uzavření škol z důvodu finanční náročnosti na platy zaměstnanců a rovněž provozní náklady neúměrně zatěžovaly obecní rozpočet.

Roku 1994 jednání zástupců obce a školského úřadu dospělo k řešení integrace obou škol pod jedno ředitelství a umístění v jedné budově s výukou žáků prvních tří ročníků v jedné třídě. Souhlas dalo přímo ministerstvo školství. Technickým předpokladem spojení škol byla rekonstrukce budovy základní školy. V základní škole byl opraven dvorní přístavek, zbudováno hřiště pro děti mateřské školy, zakoupeny nové lavice, vyměněna tabule za moderní.Ve funkcích ředitelek se vystřídaly po M. Raabové Marie Wittichová (1991-1993) a po ní Jarmila Hložková. V současnosti je ředitelem Základní školy Popůvky Mgr. Petr Jalový. V mateřské škole po Veronice Koukalové (1987-1994) byla poslední ředitelkou Marta Šviháková.

V sobotu 23. září 2008 proběhlo setkání ke stému výročí založení Základní školy Popůvky - https://popuvky.webnode.cz/publikace-100-let-zs-popuvky/. Byla vydána upomínková publikace, která je dílem pana Mg. Josefa Střechy.

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den biodiverzity

Zítra má svátek Vladimír

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:00

Slunce zapadá:20:41

Ovoce do škol

Logo_ovoce_a_zelenina2

Mléko do škol

https://mlekodoskol.szif.cz/

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Na Julii lny se sijí.

Další

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 16 °C 13 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/12 °C
pátek 24. 5. déšť 21/10 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 23/12 °C

O naší škole ZŠ Popůvky

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.
ZŠ Popůvky je málotřídní škola. Navštěvují ji žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do tří tříd. Rozdělení vždy určuje aktuální počet dětí v jednotlivých ročnících. Počet žáků ve škole se pohybuje kolem 20 až 46 dětí.